Fotogaléria 2014

Začíname

30.január 2014 bol pre nás významný deň. Deň zaregistrovania sa do Slovenského skautingu. Predchádzalo tomu nemalé úsilie.

V máji predchádzajúceho roku základnú školu Sídlisko II vo Vranove nad Topľou navštívila skupinka roverov z Východoslovenskej oblasti v Prešove. Tí pripravili skautské aktivity pre žiakov 4.ročníka. Pestrosť  hier a osobný prístup jednotlivých roverov zanechal dobrý dojem. Zúročila to Tanka - Anna Treľová, pod vedením ktorej v septembri 2013 na tejto škole začal pracovať skautský krúžok.

 

Do krúžku sa prihlásilo 24 detí. Na programe jednotlivých družinoviek  sa podieľali Majo - Marián Varchol, Gabriela Lapčáková, Igor Caban, Viera Oráčová.  Náplňou družinoviek boli hlavne aktivity, pomocou ktorých deti mali pochopiť, spoznať a precítiť čo je základom skautskej morálky, skautských zákonov.

Kreativita detí sa prejavila aj spracovaním prírodnín, ktoré usmerňovala Gabika.

 

26. januára 2014 sa na spomínanej škole konal Základný kurz.  Tím skautov pod vedením brata Číňana – Michal Novák, nás pútavou a odbornou formou inštruovali o základoch skautingu. Prínosnú diskusiu spestrili strhujúcimi hrami.

 

15 žiakov, ktorým sa myšlienky a program skautingu zapáčili sa k 1.februáru rozhodli vstúpiť do Slovenského skautingu – formou 1.oddielu Lipy Vranov.

Pridaj komentár