Princípy a symbolika

Skautský znak

Zakladateľ skautingu Lord Baden-Powell vybral ako symbol pre skautov znak, ktorý pôvodne označoval na mapách starých námorníkov sever a ukazoval tak lodiam správnu cestu. Tento znak mal podobu ľalie – symbol čistoty, ktorú skauti na celom svete používajú v rôznych obmenách dodnes.

Slovenský skautský znak:

lalia1.) Tri listy ľalie – Sú spojené navzájom páskou svornosti (číslo 3 symbolizuje tri body skautského sľubu).

2.) Hrot magnetickej strelky – Skautovi má ukazovať po celý život správny smer, od ktorého by sa nemal odkloniť. Túto myšlienku dopĺňajú aj dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojími koncami ku stredu znaku. Znázorňujú, že odchýlka od správnej cesty nás stále navedie naspäť – k tej správnej ceste.

3.) Páska svornosti – Obopína ľaliu v strede. Je symbolom skautov celého sveta, ale aj spolupatričnosti vekových kategórii.

4.) Dvojkríž na trojvrší – Pripomínajú znázornenie dvojitého kríža, vztýčenom na strednom vyvýšenom vŕšku trojvŕšia na štátnom znaku.

 


Celosvetové skautské organizácie

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wosmWOSM (World Organization of Scout Movement) – Svetová organizácia skautského hnutia

WOSM bolo založené na medzinárodnej skautskej konferencii v Paríži v júli 1922. Združuje 28 miliónov skautov a skautiek zo 151 krajín. Slovenský skauting sa stal plnoprávnym členom v roku 1999.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt wagggs

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) – Svetová asociácia skautiek

Vznikla v roku 1928, ústredie má v Londýne. Má 10 miliónov členiek v 140 krajinách sveta. Slovenský skauting sa stal plnoprávnym členom v júli 1999.

 


 Skautské pozdravy

pozdrav

Tento pozdrav patrí medzi základné a najviac používané. Skauti používajú tento pozdrav, keď pri stretnutí nemajú na hlave klobúk. Celá ruka je zdvihnutá do výšky ramena.

Tri prostredné prsty pripomínajú skautovi tri body skautského sľubu. Palec prekrývajúci malíček je symbolom rytierskej sily skauta, keď silnejší vždy chráni slabšieho.

 

 

pozdrav2K ľudským pozdravom patrí aj podanie si ruky.

Skauti si podávajú ľavú ruku so súčasným prekrížením malíčkov.

 


 Skautský zákon

Skautský zákon je v podstate modifikovaný zákon rytierov, keďže my, skauti, by sme mali byť rytiermi dnešnej doby.

Zákon obsahuje myšlienky, ktoré by mali byť vlastné všetkým ľudom, nielen skautom, či rytierom. Kto podľa nich žije, je vyrovnanou osobnosťou, oporou svojmu okoliu, ale aj duchovne bohatým človekom, ktorý vidí v živote zmysel.

Skautský zákon:

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselej mysle a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

Skautské heslo

Skautské heslo znie: „Buď pripravený!“


Denný príkaz skautov

Denný príkaz skautov znie: „Denne aspoň jeden dobrý skutok!“


Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl

 • plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
 • pomáhať v každom čase svojim blížnym,
 • dodržiavať skautský zákon!

Tak mi Pán Boh pomáhaj!


Skautská hymna

Hej, skauti, hor sa volá deň,

s nádejou na nás hľadí Zem.

Slnko už na cestu žiari,

vstávajme s úsmevom v tvári.

Hej, skauti , hor sa volá deň,

volá nás naša rodná Zem.

Hej, skauti hor sa volá vlasť,

buď pripravený v každý čas,

k obrane pravdy a krásy,

mladosť sa o slovo hlási.

Hej, skauti, hor sa volá vlasť,

hej, skauti volá, všetkých nás.

Pridaj komentár