Fotogaléria 2019

Víkend na Železni-čarovnej chate
Víkend v dňoch 22.-24.marca bol opäť kúzelný. Tentokrát si pre nás na Rokforte pripravili trojčarodenícky turnaj. Podmienkou zúčastnenia sa na ňom však bolo mať skautský, či vlčiacky sľub. Toho, kto sľub nemal, čakali vstupné testy. A pre niektorých sa tieto testy stali veľkým krokom (nielen) v skautskom živote. Evka a Mirek totiž plnili skautský sľub a Filipko zas vlčiatsky. Na konci dobrodružno-strašidelnej cesty ich čakala ohňová čaša, do ktorej si mohli spolu s ostatnými vhodiť svoje meno, aby mohli byť súčasťou turnaja.Sobotu ráno čaša vychrlila všetky mená a tak sme sa spoločne mohli vydať do prvej úlohy. V nej sme sa zdokonalili v rôznych oblastiach praxe. Chutný obed nás pripravil na druhú a tretiu úlohu, v ktorých bola overená naša kondička a športová zdatnosť, ale i naše logické myslenie. Večer, po trojčarodejníckom turnaji boli napokon odmenení tí najsnaživejší, no odmenou pre každého môžu byť nové vedomosti, či zdokonalené schopnosti v praxi.
« z 3 »
« z 3 »