Fotogaléria 2019

Betlehemské svetlo 2019
15. december pre skautov nielen z východneho Slovenska znamenal odpálenie Betlehemského svetla poľským skautom. Už skoro ráno o 3.hod. sme vyrazili z Vranova n.T. mikrobusom. Rýchlym presunom sme sa dostali do Prešova, kde sme spoločne s Prešovčanmi nastúpili do autobusu so smerom do poľského mestečka Zakopané. V miestnom Sanktuáriu Matky Božej sme sa zúčastnili omše, počas ktorej Slováci odpálili plamienok Betlehemského svetla poľským skautom. Po omši sme sa nakrátko zastavili i v centre Zakopaneho. Tam sme mali čas na nakupovanie, či obzeranie si námestia, no a nesmela chýbať ani zastávka v McDonalde (:-D)... Cestu domov sme si skrátili zábavnými vtipmi.

21. decembra (sobotu) skauti roznášali po celom Slovensku Betlehemské svetlo vlakmi. Skauti z nášho oddielu vytvorili 3 posádky a Svetlo odpaľovali ľudom na rôznych trasách.
Prvá hliadka mala nastarosti vlakovú trať Prešov - Bardejov. "Pod palcom" ju mal Tomáš, veľké zastúpenie v nej však mali všetci - Oliver, Barla, Žihľava i Digitálka. Na tejto pomerne krátkej vlakovej trase chlapci rozdali svetlo približne 50 ľuďom. Všetkým sa iste do pamäte zafixuje stretnute s bardejovskými skautmi, ktorí si neprišli len odpáliť Plamienok, ale pozvali našich chlapcov i do miestneho domova dôchodcov, v mestskej časti Mihaľov. Čakalo ich tam štedré pohostenie a hlavne milí ľudia. Skauti zanechali Svetlo i tam a potom sa ponáhľali na vlakovú stanicu.
Na trati Čierna nad Tisou - Košice bola vedúcou skupinky Evka. Hliadku okrem nej tvorila mladšia Evka, Katka, Mirek a Adam. Svetlo si na túto trasu prišlo odpáliť cez 100 ľudí, najviac hneď "na úvodnej stanici". Voľný čas v Košiciach si skrátili návštevou vianočných trhov.
V poslednej hliadke boli okrem vedúceho skupinky - Maja a jeho syna Adamka aj Sago, Pajcík a Ondrej. Táto posádka mala oficiálnu trasu Prešov - Košice a Košice - Humenné. Na tejto trati Svetlo odpálili približne 100 ľudom, z toho najviac ich čakalo práve na našej, vranovskej vlakovej stanici. Voľný čas, ktorý im vznikol popri čakaní na vlak si krátili prechádzkami mestom, či nákupom v Tescu.
Na svojich trasách každá skupinka stretla mnoho ľudí, ktorí sa zaujímali a zisťovali si viac o Betlehemskom svetle i o skautingu vo všeobecnosti.

22. december (nedeľa) sme Svetlo odpálili v 3 chrámoch vo Vranove n.T., aby sa medzi ľudí mohlo šíriť aj z týchto "Božích domov".

24. decembra (utorok) si prišlo na námestie vo Vranove n.T. odpáliť Svetlo mnoho ľudí. Skauti z nášho oddielu venovali doobedňajšiu hodinku Štedrého dňa šíreniu tohto symbola lásky, pokoja a mieru. Vianočnú atmosféru dotvárali koledy, znejúce z hrdiel tých najmladších z nás.
« z 2 »
« z 2 »