Fotogaléria 2020

Čestné skautské, pán štvrtok!
V rámci cyklického podujatia pod názvom Letné štvrtky, ktoré organizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou s cieľom podporiť čítanie a návštevu knižníc aj počas prázdninových mesiacov a poskytnúť deťom a mládeži priestor na zmysluplné využitie voľného času, sme dňa 9.7.2020 boli pozvaní ukázať návštevníkom knižnice "kúsok z nášho, skautského, sveta". Keďže išlo o indoorovú akciu, využili sme moderné technológie, a ako funguje skauting nielen v našom oddiele sme zhrnuli do krátkej prezentácie. Chýbať však nesmela ani ukážka stanovačky, či našich obľúbených hier...