Fotogaléria 2021

Skautské Vianoce (online)
Skautské Vianoce sú v našom oddiele jednou z akcií, ktorá neodmysliteľne patrí k najmilším akciám v roku. Svojou príjemnou vianočnou atmosférou nás spája poslednýkrát v kalendárnom roku a unáša nás tými najkrajšími emóciami vôbec.
Tohto roku sme sa spoločne stretli pri tejto príležitosti dňa 22. decembra na rôznych internetových platformách, hneď po tom, ako sme si prevzali darčeky od nášho Skautského Ježiška. Tohto roku to mal o čosi náročnejšie; keďže platil zákaz zhromažďovania, musel darčeky priviesť na rôzne miesta.
Skautské Vianoce sme si však užili aj napriek pandemickým opatreniam. Najprv sme sa stretli v družinách a rôzne aktivity, hry, súťaže a kvízy sme si užili v kruhu našich najbližších sestier a bratov. Pravá vianočná párty sa spustila až po pripojení sa na Google Meet, kde sme sa po dlhom čase opäť videli vo vysokom počte. Niektoré tváre medzi nami boli úplne nové, no nečudo, hneď medzi nás zapadli. Po zábavnom programe, stavaní snehuliakov či pesničkovom kvíze a milom videu, ktoré si pre nás pripravili naši najmladší členovia, prišla na rad hlavná časť večera - vyhodnotenie súťaže o oddielové ocenenie - LIPA ROKA. Moderátorka nám po krátkom držaní napätia prezradila mená tohtoročných víťazov. V kategórii VČIELKA/VĹČA ROKA obdržala 1. miesto naša šikovná Saška Gulišová, ocenenie SKAUT/-KA ROKA si prevzal snaživý Juraj (Chorche) Collins a miesto DOBROVOĽNÍK/-ČKA obsadila radkyňa Katka Škovierová.
Víťazom ešte raz gratulujeme a tým, ktorí nám pripravili úžasný program, zakončený rozprávkou o Grinchovi na dobrú noc, ďakujeme! 🙂