Fotogaléria 2021

MDD pred MsDK
Skaut je osožný, pomáha iným - hovorí 3. skautský zákon. A my sme toto naše poslanie plnili aj na Medzinárodný deň detí, keď nás poprosili zamestnanci Mestského domu kultúry o pomoc pri príprave a realizácii programu pre deti. Niektorí z nás vymenili rovnošaty za parádne rozprávkové obleky, iní boli nápomocní pri dozore hier.